СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 1 САРЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 11. 05 цаг 31 минут
Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны 1-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга болон инфографик гарлаа. 2021 оны 1 дүгээр сард бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 184 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 441 (70.6%) хүнээр, өмнөх сараас 435 (70.3%) хүнээр тус тус буурсан байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 184 болсны 104 (56.5%) нь эмэгтэйчүүд байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 44.6 хувийг ерөнхий боловсролтой, 37.5 хувийг дээд боловсролтой, 9.8 хувийг мэргэжилтэй ажилчид, 8.1 хувийг тусгай дунд боловсролтой хүмүүс эзэлж байна. 2021 оны эхний 1 сарын байдлаар манай аймагт бусад аймаг хотоос бүгд 387 хүн шилжин ирсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 15 (3.7%) хүнээр буурсан үзүүлэлттэй байна. Нийт шилжин ирэгсдийн 187 (48.3%) нь эрэгтэйчүүд, 200 (51.7%) нь эмэгтэйчүүд байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс эрэгтэйчүүдийн тоо 20 (9.7%) хүнээр буурч, эмэгтэйчүүдийн тоо 5(2.6%) хүнээр өссөн байна. Мэдээлэл хэрэглэгч та бүхэн статистикийн танилцуулга болон инфографикийг ДЭЛГЭРЭНГҮЙ дарж татан авч үзнэ үү.
Дэлгэрэнгүй

"ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ" СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 01. 05 цаг 13 минут
Стандарт хэмжил зүйн газраас баталсан Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежмент, Covid-19 цар тахлын үед аюулгүй ажиллах ерөнхий зааварчилгаа "MNS ISO/PAS 45005:2021" стандартыг хэрэгжүүлэх цахим сургалтыг 2021 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр Стандарт хэмжил зүйн газар, Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын тамгын газраас зохион байгуулсан уг сургалтад хэлтсийн албан хаагч нар хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

"ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ШИНЭЧЛЭЛ" СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 02 сар 01. 03 цаг 33 минут
Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн системийн шинэчлэлтэй холбоотой Төрийн албаны зөвлөлөөс Сэлэнгэ аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлтэй хамтран 2021 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдөр цахим сургалт хийлээ. Уг сургалтанд хэлстийн ахлах мэргэжилтэн Х.Батбаатар хамрагдлаа.
Дэлгэрэнгүй

"ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ" СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 29. 08 цаг 44 минут
Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 100 дугаар тушаалаар "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, загвар"-ыг баталсан. Уг аргачлалын дагуу Сэлэнга аймгийн Засаг даргын тамгын газраас Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газартай хамтран 2021 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр цахим сургалтыг зохион байгуулж хэлтсийн албан хаагчид оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2021 он 01 сар 22. 10 цаг 37 минут
2020 онд аймгийн хэмжээгээр нийт 1641 эх амаржиж, 1655 хүүхэд төрүүлсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс амаржсан эх 131 (7.4%)-ээр, амьд төрсөн хүүхэд 125 (7.0%)-аар буурсан байна. Төрөлтийг насны бүтцээр нь харахад 25-29 насны 451 (27.5%), 30-34 насны 445 (27.1 %), 20-24 насны 369 (22.5%), 35-39 насны 240 (14.6%), 40-44 насны 59 (3.6%), 45-49 насны 1(0.1%), 20 хүртэлх насны 76 (4.6%) эх тус тус эзэлж байна. 2020 онд эхийн эндэгдэл гараагүй байна. 0-1 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 14, 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 7 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 3 (17.7%)-аар буурч, 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 2 (40.0%)-оор өссөн үзүүлэлттэй байна. Нас барсан хүний тоо 491 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 11 (2.2%)-ээр буурсан байна. Нийт нас баралтын шалтгааны 38.5 хувь нь зүрх судасны тогтолцооны өвчин, 31.6 хувь нь хорт хавдар, 11.4 хувь нь осол гэмтэл, 5.9 хувь нь хоол боловсруулах, 3.9 хувь нь амьсгалын тогтолцооны, 8.7 хувь нь бусад өвчин эзэлж байна. 2020 онд хорт хавдрын өвчнөөр өвчлөгсөд 316, хорт хавдрын өвчлөлийн нас баралт 182 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс хорт хавдрын өвчнөөр өвчлөгсөд 207 (2.8*)-оор, хорт хавдрын өвчлөлийн нас баралт 120 (2.9*)-оор тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
Дэлгэрэнгүй

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 11 САРЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 15. 09 цаг 54 минут
Сэлэнгэ аймгийн 2020 оны 11-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга болон инфографик гарлаа. 2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар аймгийн хэмжээгээр нийт 1461 эх амаржиж, 1472 хүүхэд төрүүлсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс амаржсан эх 155 (9.6%)-аар, амьд төрсөн хүүхэд 152 (9.4%)-оор тус тус буурсан байна. 2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 647 болсон нь өмнөх оны мөн үеэс 6 (0.9%) хүнээр буурч, өмнөх сараас 23 (3.7%) хүнээр өссөн байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 647 болсны 315 (48.7%) нь эмэгтэйчүүд байна. Цагдаагийн газрын 2020 оны эхний 11 сарын мэдээгээр нийт 557 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 163 (22.6%)-аар буурсан байна. Нийт гэмт хэргийн 166 (29.8%) нь согтуугаар үйлдэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 5 (3.1%)-аар нэмэгдсэн байна. 2020 оны эхний 11 сарын байдлаар аж үйлдвэрийн салбарт 551.1 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 596.0 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн нь урьд оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 101.9 (22.7%) тэрбум төгрөгөөр, борлуулалт 128.1 (27.4%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна. Мэдээлэл хэрэглэгч та бүхэн статистикийн танилцуулга болон инфографикийг ДЭЛГЭРЭНГҮЙ дээр дарж үзнэ үү.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ТООЛЛОГЫН СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ДҮН ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 11. 09 цаг 17 минут
“Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай Монгол Улсын хууль, “Статистикийн тухай” Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг болон “Улсын комисс байгуулах тухай”, “Тооллогын тов тогтоох тухай”, “Тооллогын тов өөрчлөн тогтоох тухай”, УИХ-ын тогтоолууд нь тооллого явуулах эрх зүйн гол үндэс болсон. Мөн түүнчлэн Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын улсын комиссын тогтоолууд, Үндэсний статистикийн хорооны даргын тооллоготой холбогдсон тушаалуудыг үндэслэн Сэлэнгэ аймагт тооллогыг зохион байгуулж явуулсан. Хүн ам, орон сууцны тооллого нь хүн амын тоо, нас хүйсийн бүтэц, угсаатны бүрэлдэхүүн, байршил, боловсрол, эдийн засгийн идэвх, орон сууцны төрөл, нөхцөл зэрэг эдийн засаг, нийгмийн маш дэлгэрэнгүй тоо баримтыг агуулдаг. Энэхүү үр дүнг засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн түвшинд гаргах боломжтой цорын ганц мэдээллийн эх үүсвэр юм.
Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛС 78 ОНОО АВЧ, ДЭЛХИЙД 9, ЗҮҮН АЗИД 1-Р БАЙР ЭЗЭЛСЭН БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2020 он 12 сар 04. 05 цаг 53 минут
Монгол Улс 78 оноо авч, дэлхийд 9, Зүүн Азид 1-р байр эзэлсэн байна Нээлттэй мэдээллийн цаг (ODIN) олон улсын ашгийн бус байгууллагаас үндэсний статистикийн байгууллагуудын мэдээллийн хамрах хүрээ, нээлттэй байдалд хийсэн 2020/21 оны үнэлгээг танилцуулж байна. Тус үнэлгээгээр Монгол Улс статистикийн мэдээллийн хамрах хүрээ, нээлттэй байдлаараа 78 оноо авч, дэлхийд 9, Зүүн Азид 1-р байр эзэлсэн байна. Энэ нь өмнөх амжилтаа 2 байраар ахиулж, Зүүн Азийн бүсэд 1-т орсон амжилтаа бататгасан явдал байлаа.
Дэлгэрэнгүй

    7 хоногийн дундаж үнэ
/2021 оны 02-р сарын 24-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1 300

  Хонины мах, кг 8 500
  Үхрийн мах, кг   9 800  
  Ямааны ястай мах, кг 7 400
  Элсэн чихэр, кг 2 466
  Цагаан будаа, кг 2 633
  Шингэн сүү, л 2 000
  Тараг, л 2 200
  Бензин, А-80 1 400
  Бензин, А-92 1 470
  Дизелийн түлш 2 090
  Боодлын өвс 7 500

 Динамик судалгаа 2006-2019

АҮ-н салбар 2012-2020

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2020

 Боловсрол 2012-2020

Эрүүл мэнд 2012-2020

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2019

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2020

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2019

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.