АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ТАНИЛЦУУЛГА - 2017-2018


 САР 2017 он 2018 он
1-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга   PDF   PDF 
2-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF  PDF 
3-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF  PDF 
4-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга PDF  PDF 
5-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга PDF  PDF 
6-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга PDF  PDF 
7-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF  PDF 
8-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF  PDF 
9-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF  PDF 
10-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF  PDF 
11-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF   
12-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF   

 

 

 

 

 

      2018 оны 11.14-ний байдлаар

 

 

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2017

АҮ-н салбар 2012-2017

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2017

 Боловсрол 2012-2017

Эрүүл мэнд 2012-2017

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2017

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2017

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2017

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.