АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ТАНИЛЦУУЛГА - 2017-2019


 САР

2017 он

2018 он

2019 он

1-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

  PDF 

 PDF 

 PDF 

2-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

 PDF 

PDF 

 PDF 

3-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

 PDF 

PDF 

PDF 

4-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

PDF 

PDF 

PDF 

5-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

PDF 

PDF 

 

6-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

PDF 

PDF 

 

7-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

 PDF 

PDF 

 

8-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

 PDF 

PDF 

 

9-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

 PDF 

PDF 

 

10-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

 PDF 

PDF 

 

11-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

 PDF 

PDF 

 

12-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга

 PDF 

PDF 

 

 

 

 

 

 

      2019 оны 05.08-ны байдлаар

 

 

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2018

АҮ-н салбар 2012-2018

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2018

 Боловсрол 2012-2018

Эрүүл мэнд 2012-2018

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2018

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2018

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2018

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.