АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ТАНИЛЦУУЛГА - 2017


1-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга   PDF 
2-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF 
3-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF 
4-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга PDF 
5-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга PDF 
6-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга PDF 
7-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF 
8-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF 
9-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF 
10-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF 
11-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  PDF 
12-р сарын нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  

 

 

ХҮН  АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН

 

   

    2017.12.06-ны байдлаар, төг

 

 

 

 Динамик судалгаа

Аж үйлдвэрийн салбар 2012-2016

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2016

 Боловсрол 2012-2016

Эрүүл мэнд 2012-2016

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2016

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2016

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2016

 

 

 

 

                 

 

 

            

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.