"АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН" 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


"АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН" 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН /1991-2018 он /

 

               2018 оны 02.21-ний байдлаар

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2016

Аж үйлдвэрийн салбар 2012-201

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2017

 Боловсрол 2012-2017

Эрүүл мэнд 2012-2017

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2017

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2017

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2017

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.