ИЛ, ТОД БАЙДАЛ


СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2014 ОНЫ ТӨСӨВ

Тус хэлтсийн 2014 оны төсөв нь 83535.0 мянган төгрөгний санхүүжилт, үндсэн 7 ажилтны орон тоотойгоор батлагдсан.

Үүнээс:

  • Үндсэн цалинд: 68369.2 мянган төгрөг буюу 81.8 %
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэлд:7540.5 мянган төгрөг буюу 9.1 %
  • Бараа үйлчилгээний зардалд: 6975.3 мянган төгрөг буюу 8.3%
  • Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмжийн зардалд: 650.0 мянган төгрөг буюу 0.8% ийг эзэлж байна.

Дараах холбоосоор манай хэлтсийн 2014 оны төсвийг татаж авна уу.

/uploads/users/17/files/Tusuv-2014.JPG

 

2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВААРЬ /Та ЭНД дарж үзнэ үү/

2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХУВААРЬ /Та ЭНД дарж үзнэ үү/

 

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ /Сарын дугаар дээр дарж үзнэ үү/

Мэдээний сар

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

 

 

ХҮН  АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН

 

   

    2017.12.06-ны байдлаар, төг

 

 

 

 Динамик судалгаа

Аж үйлдвэрийн салбар 2012-2016

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2016

 Боловсрол 2012-2016

Эрүүл мэнд 2012-2016

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2016

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2016

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2016

 

 

 

 

                 

 

 

            

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.