ГАРЫН АВЛАГА


Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллогын маягт нөхөх заавар ТАТАХ
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал ТАТАХ
Сэлэнгэ аймгийн сум, багуудын кодчилол ТАТАХ
Үйлчилгээний салбарын үнийн индекс тооцох аргачлал ТАТАХ
Цаг ашиглалтын судалгааны үзэл баримтлал, асуулгын хуудас, нөхөх заавар, ангилал ТАТАХ
Цаг ашиглалтын судалгааны гарын авлага ТАТАХ
Нйигмйин даатгалын тайланд ангилал, кодчилолуудыг нөхөх заавар /Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал, ажил мэргэжлийн ангиллын код хайж олох SEARCH программыг ЭНД дарж татаж авна уу/ ТАТАХ

 

Статистикийн аргачлал, арга зүйн мэдээллийн сан 

 

 

 

 

      2018 оны 11.14-ний байдлаар

 

 

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2017

АҮ-н салбар 2012-2017

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2017

 Боловсрол 2012-2017

Эрүүл мэнд 2012-2017

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2017

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2017

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2017

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.