УЛСЫН ТҮВШНИЙ СУДАЛГАА, ТАНИЛЦУУЛГА


АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ СУДАЛГААНЫ 2016 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ДҮН

2015 ОНЫ ХҮН АМ ОРОН СУУЦНЫ ЗАВСРЫН ТООЛЛОГО

ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА-2014 ОН

ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА-2013 ОН

МУ-ЫН ХҮН АМЫН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ-2013 ОН

НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН-2013 ОН

ААНБ-ын 2016 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫН ҮР ДҮН

МУ-Н ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАР 2016 ОНД

ХҮН АМЫН 2015-2045 ОНЫ ШИНЭЧИЛСЭН ХЭТИЙН ТООЦОО

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ҮЗЛЭГ, ТООЛЛОГО 2017

ӨРХИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГААНЫ 2017 ОНЫ IY УЛИРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА 2017 ОНЫ IY УЛИРАЛ

ХӨРӨНГИЙН ЭЗЭМШИЛ, АЖ АХУЙ ЭРХЛЭЛТИЙГ ЖЕНДРИЙН ТӨЛӨВ БАЙДЛААР НЬ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ ТУРШИЛТЫН СУДАЛГАА

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, НОГООН АЖЛЫН БАЙР - 2017

- БҮС НУТГИЙН ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН-2017

-НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ-2017

-АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

      2018 оны 11.14-ний байдлаар

 

 

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2017

АҮ-н салбар 2012-2017

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2017

 Боловсрол 2012-2017

Эрүүл мэнд 2012-2017

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2017

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2017

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2017

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.