АЙМГИЙН ТҮВШНИЙ СУДАЛГАА, ТАНИЛЦУУЛГА


Тайлангийн нэр төрөл Он    
Сэлэнгэ аймгийн хүн амын дэлгэрэнгүй тайлангууд 2014 2015 2016
Сэлэнгэ аймгийн өрхийн дэлгэрэнгүй тайлангууд 2014 2015 2016
Сэлэнгэ аймгийн гадаадад суугаа иргэдийн дэлгэрэнгүй тайлангууд 2014 2015 2016
Сэлэнгэ аймгийн мал тооллогын дэлгэрэнгүй тайлангууд 2014 2015 2016
Сэлэнгэ аймгийн ургац хураалтын дэлгэрэнгүй мэдээ /аймаг, сум, багаар, ургацын төрлөөр/ 2014 2015 2016
Сэлэнгэ аймгийн тариалалтын дэлгэрэнгүй мэдээ /аймаг, сум, багаар, ургацын төрлөөр/ 2014 2015 2016

 

ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГААНЫ НЭР ОН    

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХҮН АМ ЗҮЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    2013 2014 2015 2016
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА     2013 2014 2015 2016
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА 2011 2012 2013 2014

2015

2016
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА     2013 2014 2015 2016
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА       2014 2015 2016
БОЛОВСРОЛЫН  САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА       2014 2015 2016
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СУМДЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /2000-2012 ОН/      
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СУМДЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /2010-2015 ОН/      
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ТОВЧООН       
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СУМДЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /2005-2015/      

 

 

 

 

 

 

ХҮН  АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН

 

   

    2017.12.06-ны байдлаар, төг

 

 

 

 Динамик судалгаа

Аж үйлдвэрийн салбар 2012-2016

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2016

 Боловсрол 2012-2016

Эрүүл мэнд 2012-2016

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2016

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2016

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2016

 

 

 

 

                 

 

 

            

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.