АЙМГИЙН ТҮВШНИЙ СУДАЛГАА, ТАНИЛЦУУЛГА


Тайлангийн нэр төрөл Он      
Сэлэнгэ аймгийн хүн амын дэлгэрэнгүй тайлангууд 2014 2015 2016 2017
Сэлэнгэ аймгийн өрхийн дэлгэрэнгүй тайлангууд 2014 2015 2016 2017
Сэлэнгэ аймгийн гадаадад суугаа иргэдийн дэлгэрэнгүй тайлангууд 2014 2015 2016 2017
Сэлэнгэ аймгийн мал тооллогын дэлгэрэнгүй тайлангууд 2014 2015 2016 2017
Сэлэнгэ аймгийн ургац хураалтын дэлгэрэнгүй мэдээ /аймаг, сум, багаар, ургацын төрлөөр/ 2014 2015 2016 2017
Сэлэнгэ аймгийн тариалалтын дэлгэрэнгүй мэдээ /аймаг, сум, багаар, ургацын төрлөөр/ 2014 2015 2016 2017

 

ТАНИЛЦУУЛГА, СУДАЛГААНЫ НЭР ОН      

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХҮН АМ, ӨРХИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    2013 2014 2015 2016 2017
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА     2013 2014 2015 2016 2017
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА 2011 2012 2013 2014

2015

2016 2017
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА     2013 2014 2015 2016  
ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ             2017
СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА-2018-Q2              
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА       2014 2015 2016 2017
БОЛОВСРОЛЫН  САЛБАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА       2014 2015 2016 2017
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СУМДЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /2000-2012 ОН/        
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СУМДЫН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /2010-2017 ОН/        
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ТОВЧООН         
СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СУМДЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /2006-2017/        
АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТООЛЛОГЫН ДҮН-2016        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2019 оны 01.16-ны байдлаар

 

 

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2017

АҮ-н салбар 2012-2017

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2017

 Боловсрол 2012-2017

Эрүүл мэнд 2012-2017

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2017

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2017

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2017

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.