АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ТАНИЛЦУУЛГА-2015


Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 01 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 02 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 03 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 04 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 05 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 06 сарын статистикийн танилцуулга   Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 07 сарын статистикийн танилцуулга   Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 08 сарын статистикийн танилцуулга   Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 09 сарын статистикийн танилцуулга   Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 10 сарын статистикийн танилцуулга  Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 11 сарын статистикийн танилцуулга  Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2015 оны 12 сарын статистикийн танилцуулга  Word PDF

 

 

 

 

 

      2019 оны 05.08-ны байдлаар

 

 

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2018

АҮ-н салбар 2012-2018

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2018

 Боловсрол 2012-2018

Эрүүл мэнд 2012-2018

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2018

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2018

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2018

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.