ИНФОГРАФИК


            Сэлэнгэ аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын инфографик

  1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
2017 он ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ үзэх үзэх үзэх үзэх ҮЗЭХ үзэх үзэх үзэх үзэх
2016 он ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ үзэх үзэх
2015 он ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИНФОГРАФИК-2014 ОН

                                   

                                     САЛБАРУУДЫН ИНФОГРАФИК 2012-2016 ОН

Сэлэнгэ аймгийн Аж үйлдвэрийн салбар                                                                                         2012-2013                            2013-2014                           2014-2015                              2015-2016                     
Сэлэнгэ аймгийн ХАА-н салбар 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Сэлэнгэ аймгийн Боловсролын салбар 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн салбар                              2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Сэлэнгэ аймгийн Хүн амын салбар 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Мөнгө төсөв, банк 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Нийгмийн даатгал, халамж 2012-2013 2013-2014 2014--2015 2015-2016
Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

 

ХҮН  АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН

 

   

    2017.12.06-ны байдлаар, төг

 

 

 

 Динамик судалгаа

Аж үйлдвэрийн салбар 2012-2016

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2016

 Боловсрол 2012-2016

Эрүүл мэнд 2012-2016

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2016

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2016

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2016

 

 

 

 

                 

 

 

            

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.