ИНФОГРАФИК


            Сэлэнгэ аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдлын инфографик /2015-2018 он/

  1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
2018 он үзэх үзэх үзэх үзэх үзэх үзэх үзэх үзэх үзэх үзэх үзэх үзэх
2017 он ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ үзэх үзэх үзэх үзэх ҮЗЭХ үзэх үзэх үзэх үзэх
2016 он ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ үзэх үзэх
2015 он ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ ҮЗЭХ

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИНФОГРАФИК-2014 ОН

СУМДЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА-2006-2017 ОН

2018 ОНЫ ИНФО

                                   

                                     САЛБАРУУДЫН ИНФОГРАФИК 2012-2017 ОН

Аж үйлдвэрийн салбар                                         2012-2013                        2013-2014                       2014-2015                       2015-2016                  2016-2017             
 ХАА-н салбар 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Сэлэнгэ аймгийн Боловсролын салбар 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Эрүүл мэндийн салбар                            2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
 Хүн амын салбар 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Мөнгө төсөв, банк 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Нийгмийн даатгал, халамж 2012-2013 2013-2014 2014--2015 2015-2016 2016-2017
Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 

 

 

 

      2019 оны 01.16-ны байдлаар

 

 

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2017

АҮ-н салбар 2012-2017

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2017

 Боловсрол 2012-2017

Эрүүл мэнд 2012-2017

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2017

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2017

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2017

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.