АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ТАНИЛЦУУЛГА-2016


Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 01 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF

Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 02 сарын статистикийн танилцуулга

Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 03 сарын статистикийн танилцуулга Word  
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 04 сарын статистикийн танилцуулга Word  
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 05 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 06 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 07 сарын статистикийн танилцуулга Word  
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 08 сарын статистикийн танилцуулга Word  
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 09 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 10 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 11 сарын статистикийн танилцуулга Word PDF
Сэлэнгэ аймгийн 2016 оны 12 сарын статистикийн танилцуулга  

2016-12

Эмхэтгэл

 

ХҮН  АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН

 

   

    2017.12.06-ны байдлаар, төг

 

 

 

 Динамик судалгаа

Аж үйлдвэрийн салбар 2012-2016

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2016

 Боловсрол 2012-2016

Эрүүл мэнд 2012-2016

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2016

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2016

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2016

 

 

 

 

                 

 

 

            

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.