2017 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН ДҮНГЭЭР АЙМГИЙН НИЙТ МАЛЫН ТОО БУУРЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 19. 12 цаг 42 минут

2017 онд аймгийн дүнгээр нийт малын тоо 1509925 болж урьд оноос 89.8 мянган толгой буюу 5.6 хувиар буурсан нь 1 хүнд 13.9 толгой мал ногдож байна. Нийт малтай өрхийн тоо 9541 болсон нь 2016 онтой харьцуулахад 24 өрхөөр хасагдсан байна.Үүний дотор малчин өрхийн тоо 4679 болсон нь урьд онтой харьцуулахад 252 өрхөөр нэмэгдсэн байна.

      2017 оны мал тооллогын дүнгээр аймгийн дүнгээр 200 хүртэлх малтай 7171 өрх, 201-999 хүртэлх малтай 2220 өрх, 1000 болон түүнээс дээш малтай 150 өрх тоологджээ.

Энэ онд 554.5 мянган эх мал төллөсөн нь урьд оны мөн үеэс 45.3 мянган толгойгоор бага ба Сант, Сүхбаатар, Сайхан сумдад төллөлтийн хувь өндөр буюу 90.8-96.6 хувьтай байна.  529.9 мянган толгой төл бойжиж байгаа нь урьд оны мөн үетэй харьцуулахад 69.0 мянган толгой буюу 11.5 хувиар бага байна.


Сэтгэгдэл бичих

 

 

 

 

      2018 оны 11.14-ний байдлаар

 

 

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2017

АҮ-н салбар 2012-2017

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2017

 Боловсрол 2012-2017

Эрүүл мэнд 2012-2017

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2017

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2017

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2017

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.