2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭСТ АЙМГИЙН НИЙТ ХҮН АМЫН ТОО 108768 БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 30. 10 цаг 37 минут

  1. Хүн ам

2017 оны жилийн эцэст суурин хүн амын тоо 108768 -д хүрсэн нь өмнөх оноос 1.9 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хүн амын нас хүйсийн бүтцээр авч үзвэл нийт хүн амд эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 50.6, эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 49.4 байгаа бол 0-14 насны хүүхэд 29.1, 15-59 насны хүн 63.9, 60-аас дээш насны хүмүүс 7.0 хувийг эзэлж байна.

Аймгийн хэмжээгээр 566 хүн гэрлэлтээ батлуулж, 141 хүн гэрлэлтээ цуцлуулж, 57 хүүхэд үрчлэгджээ. 2017 онд манай аймагт бусад аймаг хотоос бүгд 1563 хүн шилжин ирж,  1383 хүн шилжин явсан  байна. Нийт шилжин ирэгсдийн 85.3 хувь нь Улаанбаатар хот, Дархан –уул, Орхон аймгаас, шилжин явагсдын 24.4 хувь нь Улаанбаатар хот, Дархан –Уул,  Орхон аймагт явжээ.


Сэтгэгдэл бичих

 

 

 

 

      2018 оны 11.14-ний байдлаар

 

 

 

 

 

 Динамик судалгаа 2006-2017

АҮ-н салбар 2012-2017

Хөдөө аж ахуйн салбар 2012-2017

 Боловсрол 2012-2017

Эрүүл мэнд 2012-2017

 Хүн амын үзүүлэлт 2012-2017

 Мөнгө, банк, төсөв 2012-2017

 Хөдөлмөр эрхлэлт 2012-2017

 

 

 

 

                 

 

 

ТА МАНАЙ  installing easiest cool counters  ДАХЬ ЗОЧИН
      2014.01.01-ээс тоолж эхэлсэн.

   

 

            

   Та статистик мэдээллийг байнга авч

байхыг хүсвэл ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.